Climate tagging výdajů ESI fondů v ČR, 2014-20.

Vytvořeno pro Centrum pro dopravu a energetiku jako součást projektu LIFE XXX (CODE)

Poznatky byly využity ve výstupech CDE a Fakt o klimatu v květnu 2022:

Data aktualizována po datu publikace studie. Poslední data pochází z 25. června 2023 (otevřená data), popř. 1. června 2023 (veřejný seznam operací).

Detailnější dokumentace k pipelinu na přípravu a tagging dat o výdajích ESIF:

Dokumentace souborů

Detaily v technické dokumentaci.