Climate tagging výdajů ESI fondů v ČR, 2014-20.

Vytvořeno pro Centrum pro dopravu a energetiku jako součást projektu LIFE XXX (CODE)

Detailnější dokumentace k pipelinu na přípravu a tagging dat o výdajích ESIF:

Dokumentace souborů

Detaily v technické dokumentaci.